NK Čarda

NK Čarda Martjanci Šola nogometa Sponzorji

Sponzorji

13. marec 2014

VABILO NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA

V A B I L O

Vse člane in simpatizerje nogometnega kluba Čarda Martjanci vabimo na redni OBČNI ZBOR DRUŠTVA, ki bo v petek 21.3.2014 ob 18. uri v klubskih prostorih.

DNEVNI RED:
1. otvoritev in pozdrav navzočih,
2. izvolitev organov zbora (delovno predsedstvo, zapisnikar, overitelja zapisnika),
3. poročila (predsednik, finančno poročilo, poročila odborov),
4. razprava po poročilih,
5. sprejem zaključnega računa za leto 2013,
6. predlog programa dela 2014,
7. razno.

Vljudno vabljeni!
                                                                                    
Predsednik
Franc KODILA

NK Čarda Martjanci

Kontaktne informacije

NK ČARDA MARTJANCI
Martjanci 19
9221 Martjanci

Telefon: 041 331 076
Email: nkcarda@hotmail.com