NK Čarda

NK Čarda Martjanci Šola nogometa Sponzorji

Sponzorji

22. februar 2013

Zbor članov v petek 1.3.2013 ob 18.00

V A B I L O

Vse člane in simpatizerje nogometnega kluba Čarda Martjanci vabimo na redni OBČNI ZBOR, ki bo v petek 1.3.2013 ob 18. uri v klubskih prostorih.

DNEVNI RED:

1. otvoritev in pozdrav navzočih,

2.izvolitev organov zbora (delovno predsedstvo, zapisnikar, overitelja zapisnika),

3. poročila (predsednik, finančno poročilo, poročila odborov),

4.razprava po poročilih,

5. sprejem zaključnega računa za leto 2012,

6. predlog programa dela 2013,

7. predlog spremembe statuta društva (»PRAVILA«),

8. predlog spremembe članov upravnega odbora,

9.razno.

Vljudno vabljeni!

NK Čarda Martjanci

Kontaktne informacije

NK ČARDA MARTJANCI
Martjanci 19
9221 Martjanci

Telefon: 041 331 076
Email: nkcarda@hotmail.com